Rozwój Pomysłów & Fundraising

Skyvory Projekty specjalizuje się w rozwoju innowacyjnych pomysłów z sektorów technologicznych, zarówno dla dużych organizacji, jak i tych dopiero rozpoczynających swoją działalność.

 • Analiza rynku i konkurencji
 • Definicja rynku docelowego i szczegółowa wiedza o nim
 • Ilościowe szacowanie popytu i podaży dla danego produktu/ usługi
 • Przygotowanie biznes planu
 • Doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji, funduszy i grantów
 • Przygotowanie wniosków projektowych na dofinansowanie (UE, Horizon2020, Europejska Agencja Kosmiczna, dotacje krajowe)

Badania Rynku & Rozwój Strategii

Pomagamy Państwu w kompleksowym zrozumieniu złożonych problemów i wdrożeniu strategii konkurencyjności w celu zbudowania pozycji na rynku i zaspokojenia potrzeb klientów.

 • Desk research
 • Ilościowa i jakościowa analiza oraz raporty
 • Ankiety, wywiady i pogłębione analizy konsumenckie
 • Analiza polityki publicznej
 • Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanej strategii marketingowej i komunikacyjnej, obejmującej nowe media oraz media społecznościowe
 • Budowanie i implementacja strategii biznesowej

Zarządzanie Projektami B+R

Skyvory Projects wdraża schematy pracy w projektach w celu oszczędności czasu, pieniędzy oraz motywacji zespołów, aby dostarczać produkty najwyższej jakości.

 • Plan zarządzania projektami
 • Budowanie zespołu i definiowanie ról
 • Planowanie finansowe, monitorowanie i raportowanie
 • Strategia komunikacji, korzystając z oprogramowania do zarządzania projektami oraz rozwiązań internetowych (web-based solutions)
 • Strategia zarządzania konfiguracją produktu dla skutecznego dostarczania produktu końcowego
 • Przygotowanie raportów dla różnych interesariuszy
 • Profesjonalne tłumaczenia (w tym tłumaczenia przysięgłe) dokumentów administracyjnych i technicznych z/na język polski, angielski i niemiecki

Technologie & Innowacje

Skyvory Projects rozwija rozwiązania technologiczne i analizy rynkowe w takich dziedzinach, jak:

 • Przestrzeń kosmiczna i zastosowanie aplikacji satelitarnych
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Serwisy oparte na lokalizacji (Location Based Services)
 • Oprogramowanie IT
 • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Jesteś zainteresowany/a naszymi usługami i współpracą? Skontaktuj się z nami.